Komentarze, wydarzenia, opinie

Czy rodzice mogą odpowiedzieć przed sądem za klapsa?Sytuacja z życia wzięta: duże centrum handlowe, matka z dzieckiem karcąca je klapsem, wokół przechodzi spora grupa osób, która z zaniepokojeniem obserwuje zachowanie opiekunów, gdzieniegdzie słychać słowa: "co też ta matka/ojciec wyprawia". [Kliknij, aby przeczytać całość]

Zapis windykacyjny - najnowsza zmiana w prawie spadkowym 23 października 2011r. weszła w życie zmiana przepisów kodeksu cywilnego wprowadzająca między innymi tzw. zapis windykacyjny. Polega on na tym, że na mocy testamentu sporządzonego wyłącznie w formie aktu notarialnego, spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu już z chwilą otwarcia spadku. [Kliknij, aby przeczytać całość]

Zasady współżycia społecznego jako podstawa do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnegoZasady współżycia społecznego jako podstawa do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego- art. 5 k.c czy art. 1441 k.r.o.?

Warto przyjrzeć się powyższym regulacjom w kontekście możliwości powołania się przez zobowiązanego w sprawie o alimenty na sprzeczność roszczenia z zasadami współżycia społecznego... [Kliknij, aby przeczytać całość]

Co dalej ze sprawami gospodarczymi? Wszystko wskazuje na to, że niebawem sprawy gospodarcze znikną z sądów. Sejm bowiem przyjął brzmienie ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zakładającą między innymi zniesienie odrębnych spraw gospodarczych uregulowanych obecnie w art. 4791 - 47927 k.p.c.

Oznacza to, że sprawy gospodarcze będą rozpoznawane według wpływu spraw do sądu, tak jak inne sprawy cywilne. Przedsiębiorca nie będzie... [Kliknij, aby przeczytać całość]

Kto odpowiada za treść komentarzy rozpowszechnianych w serwisie internetowym?Napisać komentarz czy nie? Gdy już podejmiemy to ryzyko, tj. pozwolimy aby nasze zdanie (najczęściej negatywne) ujrzało światło dziennie, rodzi się pytanie kto ponosi odpowiedzialność za bezprawne treści zamieszczane na blogu, my, bloger a może nikt, skoro komentarz może być równie dobrze dziełem anonimowego twórcy?

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie daje wyraźnej odpowiedzi na powyższe pytanie. Na gruncie art. 14 ww. ustawy przyjmuje się co do zasady, że do czasu aż okaże się że dany komentarz łamie prawo, bloger nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. Z drugiej jednak strony art. 15 tejże ustawy nie nakłada na administratora obowiązku sprawdzania komentarzy umieszczanych przez internautów na blogu, a wręcz wyłącza obowiązek monitorowania danych przez administratora.

Okazuje się, że... [Kliknij, aby przeczytać całość]Zakres działań:
Klienci indywidualni:
 • Sprawy cywilne
 • Sprawy rodzinne
 • Sprawy opiekuńcze
 • Sprawy spadkowe
 • Sprawy karne i karno-skarbowe

Przedsiębiorcy:
 • Sprawy z zakresu prawa spółek handlowych
 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Prawo administracyjne