Adres kancelarii adwokackiej

Uwaga! Nowy dodatkowy adres kancelarii:

plac Jana Kilińskiego 3 (pok. 154)
70-965 Szczecin
(budynek WZDZ)

Adres:

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Nozdrzykowska
ul. Strusia 5
71-696 Szczecin
Tel. kontaktowy: 600911871
lub: 91-852-11-44
e-mail: mnozdrzykowska@wp.pl

Zakres działań:
Klienci indywidualni:
 • Sprawy cywilne
 • Sprawy rodzinne
 • Sprawy opiekuńcze
 • Sprawy spadkowe
 • Sprawy karne i karno-skarbowe

Przedsiębiorcy:
 • Sprawy z zakresu prawa spółek handlowych
 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Prawo administracyjne